Đà Nẵng - “thành phố đáng sống” không chỉ là thương hiệu

Đà Nẵng nỗ lực xây dựng "thành phố đáng sống”. Ảnh: Lê Tuấn
Đà Nẵng nỗ lực xây dựng "thành phố đáng sống”. Ảnh: Lê Tuấn
Đà Nẵng nỗ lực xây dựng "thành phố đáng sống”. Ảnh: Lê Tuấn
Lên top