Đà Nẵng thành lập Tổ công tác COVID-19 tại cộng đồng

Thành lập tổ công tác trong cộng đồng, đến cơ sở sẽ sát thực tiễn và giúp Đà Nẵng phản ứng nhan trong công tác phòng dịch. Ảnh: Hữu Long
Thành lập tổ công tác trong cộng đồng, đến cơ sở sẽ sát thực tiễn và giúp Đà Nẵng phản ứng nhan trong công tác phòng dịch. Ảnh: Hữu Long
Thành lập tổ công tác trong cộng đồng, đến cơ sở sẽ sát thực tiễn và giúp Đà Nẵng phản ứng nhan trong công tác phòng dịch. Ảnh: Hữu Long
Lên top