Đà Nẵng thành lập đường dây nóng hỗ trợ người nước ngoài

Đà Nẵng khẩn trương thành lập đường dây nóng hỗ trợ người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng khẩn trương thành lập đường dây nóng hỗ trợ người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng khẩn trương thành lập đường dây nóng hỗ trợ người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Ảnh: Thanh Chung
Lên top