Đà Nẵng tham vọng mô phỏng không gian thực vào không gian số

Người dân Đà Nẵng hưởng lợi lớn từ chính quyền số. Ảnh: Tường Minh
Người dân Đà Nẵng hưởng lợi lớn từ chính quyền số. Ảnh: Tường Minh
Người dân Đà Nẵng hưởng lợi lớn từ chính quyền số. Ảnh: Tường Minh
Lên top