Đà Nẵng thăm hỏi người dân bị va chạm trong vụ 2 chiến sĩ công an hy sinh

Đà Nẵng thăm hỏi người dân bị va chạm trong vụ 2 chiến sĩ hy sinh.
Đà Nẵng thăm hỏi người dân bị va chạm trong vụ 2 chiến sĩ hy sinh.
Đà Nẵng thăm hỏi người dân bị va chạm trong vụ 2 chiến sĩ hy sinh.
Lên top