Đà Nẵng tập trung rà soát tài sản Vũ “nhôm”

Ông Huỳnh Đức Thơ cho hay, Đà Nẵng đang tập trung rà soát tài sản Vũ “nhôm”.
Ông Huỳnh Đức Thơ cho hay, Đà Nẵng đang tập trung rà soát tài sản Vũ “nhôm”.