Đà Nẵng tập trung nguồn lực đón “đỉnh dịch”

50 tấn vật tư y tế được chuyển đến Đà Nẵng. Ảnh: Anh Văn
50 tấn vật tư y tế được chuyển đến Đà Nẵng. Ảnh: Anh Văn
50 tấn vật tư y tế được chuyển đến Đà Nẵng. Ảnh: Anh Văn
Lên top