Đà Nẵng tạo điều kiện thông thoáng thêm cho người dân ra, vào thành phố

Chốt kiểm soát dịch giáp ranh giữa Đà Nẵng - Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Chốt kiểm soát dịch giáp ranh giữa Đà Nẵng - Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Chốt kiểm soát dịch giáp ranh giữa Đà Nẵng - Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top