Đà Nẵng tặng “Tết” cho thanh thiếu niên lầm đường lạc lối

Đà Nẵng tặng chút “Tết” cho thanh thiếu niên lầm đường lạc lối. Ảnh: TT
Đà Nẵng tặng chút “Tết” cho thanh thiếu niên lầm đường lạc lối. Ảnh: TT
Đà Nẵng tặng chút “Tết” cho thanh thiếu niên lầm đường lạc lối. Ảnh: TT
Lên top