Đà Nẵng tăng cường kiểm tra tình trạng ăn xin dịp Tết Nguyên đán

Đà Nẵng tăng cường kiểm tra tình trạng xin ăn dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: TT
Đà Nẵng tăng cường kiểm tra tình trạng xin ăn dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: TT
Đà Nẵng tăng cường kiểm tra tình trạng xin ăn dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: TT
Lên top