Đà Nẵng tăng cấp độ cách ly, dừng bán hàng ăn uống mọi hình thức

Lực lượng chức năng tiếp tế lương thực vào bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Lực lượng chức năng tiếp tế lương thực vào bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Lực lượng chức năng tiếp tế lương thực vào bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Lên top