Đà Nẵng tạm ngừng một nhà cung cấp thực phẩm vì giao thịt ôi thiu cho dân

Đà Nẵng tạm ngừng một nhà cung cấp thực phẩm giao thịt ôi thiu cho dân. Ảnh: BĐ
Đà Nẵng tạm ngừng một nhà cung cấp thực phẩm giao thịt ôi thiu cho dân. Ảnh: BĐ
Đà Nẵng tạm ngừng một nhà cung cấp thực phẩm giao thịt ôi thiu cho dân. Ảnh: BĐ
Lên top