Đà Nẵng tạm dừng tháo dỡ Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn để chống dịch COVID-19

Đà Nẵng tạm dừng tháo dỡ Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn để phòng khi cần chống dịch COVID-19. Ảnh: HL
Đà Nẵng tạm dừng tháo dỡ Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn để phòng khi cần chống dịch COVID-19. Ảnh: HL
Đà Nẵng tạm dừng tháo dỡ Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn để phòng khi cần chống dịch COVID-19. Ảnh: HL
Lên top