Đà Nẵng tạm dừng mọi hoạt động 7 ngày nhưng đảm bảo không cắt điện

Đà Nẵng tạm dừng mọi hoạt động 7 ngày nhưng đảm bảo không cắt điện. Ảnh: NT
Đà Nẵng tạm dừng mọi hoạt động 7 ngày nhưng đảm bảo không cắt điện. Ảnh: NT
Đà Nẵng tạm dừng mọi hoạt động 7 ngày nhưng đảm bảo không cắt điện. Ảnh: NT
Lên top