Đà Nẵng tạm dừng hoạt động phố đi bộ, vũ trường, bar, karaoke... từ 3.5

Các hoạt động tụ tập đông người, hoạt động phố đêm ở Đà Nẵng tạm ngưng từ 3.5. Ảnh: A.T
Các hoạt động tụ tập đông người, hoạt động phố đêm ở Đà Nẵng tạm ngưng từ 3.5. Ảnh: A.T
Các hoạt động tụ tập đông người, hoạt động phố đêm ở Đà Nẵng tạm ngưng từ 3.5. Ảnh: A.T
Lên top