Đà Nẵng sơ tán 140.000 dân trước cơn bão số 9 gió cấp 12-13

Đà Nẵng sơ tán 140.000 dân nếu bão số 9 gió cấp 12-13. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng sơ tán 140.000 dân nếu bão số 9 gió cấp 12-13. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng sơ tán 140.000 dân nếu bão số 9 gió cấp 12-13. Ảnh: Hữu Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top