Đà Nẵng: Sở hữu từ 1 đến 2 lô đất vẫn “xí phần” mua nhà ở xã hội

80 trường hợp sai phạm mua nhà ở xã hội tại Đà Nẵng.
80 trường hợp sai phạm mua nhà ở xã hội tại Đà Nẵng.
80 trường hợp sai phạm mua nhà ở xã hội tại Đà Nẵng.
Lên top