Đà Nẵng: Sẽ xử kỷ luật luật cán bộ tiếp tay "xẻ" cây xanh mang đi bán

Công ty Công viên cây xanh sẽ xử lý kỷ luật cán bộ tiếp tay xẻ cây ngã đổ mang đi bán.
Công ty Công viên cây xanh sẽ xử lý kỷ luật cán bộ tiếp tay xẻ cây ngã đổ mang đi bán.
Công ty Công viên cây xanh sẽ xử lý kỷ luật cán bộ tiếp tay xẻ cây ngã đổ mang đi bán.
Lên top