Đà Nẵng sẽ "sống chung" với COVID-19 theo Chỉ thị riêng của mình

Đà Nẵng ban hành chỉ thị "sống chung với dịch COVID-19" trong tình hình mới. Ảnh V.M
Đà Nẵng ban hành chỉ thị "sống chung với dịch COVID-19" trong tình hình mới. Ảnh V.M
Đà Nẵng ban hành chỉ thị "sống chung với dịch COVID-19" trong tình hình mới. Ảnh V.M

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top