Đà Nẵng sẽ rà soát lý lịch tư pháp của toàn bộ lao động người nước ngoài

Trường Quốc tế Singapore Đà Nẵng. Ảnh: HL
Trường Quốc tế Singapore Đà Nẵng. Ảnh: HL
Trường Quốc tế Singapore Đà Nẵng. Ảnh: HL
Lên top