Đà Nẵng: Sẽ nối lại đường Hồ Xuân Hương xuống tận bãi biển

Đường Hồ Xuân Hương đến tháp đồng hồ bị giao cho doanh nghiệp làm tài sản riêng (ảnh Lê Trọng Vũ)
Đường Hồ Xuân Hương đến tháp đồng hồ bị giao cho doanh nghiệp làm tài sản riêng (ảnh Lê Trọng Vũ)
Đường Hồ Xuân Hương đến tháp đồng hồ bị giao cho doanh nghiệp làm tài sản riêng (ảnh Lê Trọng Vũ)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top