Đà Nẵng sẽ lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp đến từ vùng dịch

Lên top