Đà Nẵng: Sẽ hợp thửa hơn 10.000 lô đất tái định cư để kêu gọi đầu tư

Đà Nẵng hiện có hơn mười ngàn lô đất tái định cư nhỏ lẻ.
Đà Nẵng hiện có hơn mười ngàn lô đất tái định cư nhỏ lẻ.
Đà Nẵng hiện có hơn mười ngàn lô đất tái định cư nhỏ lẻ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top