Đà Nẵng sẽ đưa một số hành khách Hàn Quốc về nước tối nay (25.2)

Nhóm hành khách đến từ Hàn Quốc sau khi xuống sân bay Đà Nẵng đã được đưa về khu vực cách ly theo quy định tuy nhiên một số người có nguyện vọng quay về lại Hàn Quốc.
Nhóm hành khách đến từ Hàn Quốc sau khi xuống sân bay Đà Nẵng đã được đưa về khu vực cách ly theo quy định tuy nhiên một số người có nguyện vọng quay về lại Hàn Quốc.
Nhóm hành khách đến từ Hàn Quốc sau khi xuống sân bay Đà Nẵng đã được đưa về khu vực cách ly theo quy định tuy nhiên một số người có nguyện vọng quay về lại Hàn Quốc.
Lên top