Đà Nẵng sẽ cho shipper hoạt động lại từ ngày mai -21.8

Đà Nẵng đã đảm bảo tốt an sinh trong thời gian phong tỏa cứng toàn thành phố. Ảnh: D.H
Đà Nẵng đã đảm bảo tốt an sinh trong thời gian phong tỏa cứng toàn thành phố. Ảnh: D.H
Đà Nẵng đã đảm bảo tốt an sinh trong thời gian phong tỏa cứng toàn thành phố. Ảnh: D.H
Lên top