Đà Nẵng sẽ áp dụng mã QR code công dân vào kiểm soát phòng dịch

Lên top