Đà Nẵng sẵn sàng cho 7 ngày phong tỏa cứng từ 16.8

Đà Nẵng đảm bảo không để thiếu nhu yếu phẩm cho dân trong 7 ngày tạm dừng hoạt động toàn TP. Ảnh: T.C
Đà Nẵng đảm bảo không để thiếu nhu yếu phẩm cho dân trong 7 ngày tạm dừng hoạt động toàn TP. Ảnh: T.C
Đà Nẵng đảm bảo không để thiếu nhu yếu phẩm cho dân trong 7 ngày tạm dừng hoạt động toàn TP. Ảnh: T.C
Lên top