Đà Nẵng ra “tối hậu thư” buộc cưỡng chế tháo dỡ tại Mường Thanh

Đà Nẵng ra “tối hậu thư” buộc cưỡng chế tháo dỡ tại Mường Thanh. Ảnh: TT
Đà Nẵng ra “tối hậu thư” buộc cưỡng chế tháo dỡ tại Mường Thanh. Ảnh: TT
Đà Nẵng ra “tối hậu thư” buộc cưỡng chế tháo dỡ tại Mường Thanh. Ảnh: TT
Lên top