Đà Nẵng ra quân đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại Tuần lễ Cấp cao APEC