Đà Nẵng: Quản lý bất cập, xe buýt nhanh hóa… chậm, xe ngoại tỉnh chết yểu

Xe buýt Quảng An liên tục trễ chuyến, bỏ chuyến và nợ tiền BHXH người lao động. Ảnh: TT
Xe buýt Quảng An liên tục trễ chuyến, bỏ chuyến và nợ tiền BHXH người lao động. Ảnh: TT
Xe buýt Quảng An liên tục trễ chuyến, bỏ chuyến và nợ tiền BHXH người lao động. Ảnh: TT
Lên top