Đà Nẵng: Phun khử khuẩn loạt khách sạn nơi ca COVID-19 người Trung Quốc ở

Đà Nẵng phun khử khuẩn loạt khách sạn nơi ca COVID-19 người Trung Quốc ở. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng phun khử khuẩn loạt khách sạn nơi ca COVID-19 người Trung Quốc ở. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng phun khử khuẩn loạt khách sạn nơi ca COVID-19 người Trung Quốc ở. Ảnh: Hữu Long
Lên top