Đà Nẵng: Phong toả phường 30.000 dân, đảm bảo hàng hoá thiết yếu

Phong toả phường 30.000 dân, Đà Nẵng cung cấp thực phẩm và truy vết dịch. Ảnh: TT
Phong toả phường 30.000 dân, Đà Nẵng cung cấp thực phẩm và truy vết dịch. Ảnh: TT
Phong toả phường 30.000 dân, Đà Nẵng cung cấp thực phẩm và truy vết dịch. Ảnh: TT
Lên top