Đà Nẵng phong tỏa cứng 4 phường dù đã giãn cách toàn thành phố

Người dân Đà Nẵng không được ra đường từ 18 giờ 31.7 cho đến khi có thông tin mới. Ảnh: Thanh Chung
Người dân Đà Nẵng không được ra đường từ 18 giờ 31.7 cho đến khi có thông tin mới. Ảnh: Thanh Chung
Người dân Đà Nẵng không được ra đường từ 18 giờ 31.7 cho đến khi có thông tin mới. Ảnh: Thanh Chung
Lên top