Đà Nẵng: Phong tỏa chợ Đống Đa, xét nghiệm COVID-19 cho 700 tiểu thương

Phong tỏa chợ Đống Đa phòng dịch COVID-19. Ảnh: Huu Long
Phong tỏa chợ Đống Đa phòng dịch COVID-19. Ảnh: Huu Long
Phong tỏa chợ Đống Đa phòng dịch COVID-19. Ảnh: Huu Long
Lên top