Đà Nẵng: Phiên giao dịch việc làm đầu năm thưa thớt người lao động

Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng thưa vắng người lao động trong phiên đầu năm. Ảnh: Hữu Long
Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng thưa vắng người lao động trong phiên đầu năm. Ảnh: Hữu Long
Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng thưa vắng người lao động trong phiên đầu năm. Ảnh: Hữu Long
Lên top