Đà Nẵng phạt tiền 2 người đầu tiên không đeo khẩu trang

Lực lượng chức năng Đà Nẵng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang y tế khi ra đường.
Lực lượng chức năng Đà Nẵng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang y tế khi ra đường.
Lực lượng chức năng Đà Nẵng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang y tế khi ra đường.
Lên top