Đà Nẵng nới lỏng vận tải nội thành, quản lý tài xế qua ứng dụng

Các tài xế, shipper tại Đà Nẵng phải xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính mới được phép hoạt động trở lại. Ảnh: TT
Các tài xế, shipper tại Đà Nẵng phải xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính mới được phép hoạt động trở lại. Ảnh: TT
Các tài xế, shipper tại Đà Nẵng phải xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính mới được phép hoạt động trở lại. Ảnh: TT
Lên top