Đà Nẵng: Nối lại công tác làm căn cước cho công dân

Lên top