Đà Nẵng: Nhiều doanh nghiệp phòng, chống dịch COVID-19 tốt hơn quy định

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra phòng, chống dịch tại Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam. Ảnh: Tường Minh
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra phòng, chống dịch tại Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam. Ảnh: Tường Minh
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra phòng, chống dịch tại Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam. Ảnh: Tường Minh
Lên top