Đà Nẵng nhắc người dân, cán bộ không phát tán thông tin sai về COVID-19

Lên top