Đà Nẵng ngưng đón du khách 14 ngày, Chính quyền gửi thư cảm ơn du khách

Chính quyền gửi thư cho khách du lịch vì sự bất tiện gây ra từ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: VPUB
Chính quyền gửi thư cho khách du lịch vì sự bất tiện gây ra từ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: VPUB
Chính quyền gửi thư cho khách du lịch vì sự bất tiện gây ra từ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: VPUB
Lên top