Đà Nẵng ngừng cấp nước nhiều khu vực trong ngày 1.7

Người dân Đà Nẵng được thông báo cần dự trữ nước trong ngày 1.7 khi Dawaco ngừng cung cấp nước để đấu nối đường ống. Ảnh: XH
Người dân Đà Nẵng được thông báo cần dự trữ nước trong ngày 1.7 khi Dawaco ngừng cung cấp nước để đấu nối đường ống. Ảnh: XH
Người dân Đà Nẵng được thông báo cần dự trữ nước trong ngày 1.7 khi Dawaco ngừng cung cấp nước để đấu nối đường ống. Ảnh: XH
Lên top