Đà Nẵng: Nghiêm cấm cấp dưới tặng quà cho cấp trên dịp Tết

Đà Nẵng cấm biếu xén, tặng quà thăm hỏi các địa phương dưới mọi hình thức. Ảnh: HL
Đà Nẵng cấm biếu xén, tặng quà thăm hỏi các địa phương dưới mọi hình thức. Ảnh: HL
Đà Nẵng cấm biếu xén, tặng quà thăm hỏi các địa phương dưới mọi hình thức. Ảnh: HL
Lên top