Đà Nẵng: Ngành điện ủng hộ 600 triệu đồng phòng chống dịch COVID-19

Ông Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Đà Nẵng (thứ hai, từ phải sang)- tiếp nhận 500 triệu đồng do EVN ủng hộ. Ảnh: Ngọc Thạch
Ông Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Đà Nẵng (thứ hai, từ phải sang)- tiếp nhận 500 triệu đồng do EVN ủng hộ. Ảnh: Ngọc Thạch
Ông Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Đà Nẵng (thứ hai, từ phải sang)- tiếp nhận 500 triệu đồng do EVN ủng hộ. Ảnh: Ngọc Thạch
Lên top