Đà Nẵng: Một trường hợp xét nghiệm lần 4 mới ra dương tính SARS-CoV-2

Lên top