Đà Nẵng mời thầu lại dự án nhà máy nước Hòa Liên, dân tiếp tục chờ nước

Người dân Đà Nẵng liên tục bị thiếu nước trong 2 năm qua.
Người dân Đà Nẵng liên tục bị thiếu nước trong 2 năm qua.
Người dân Đà Nẵng liên tục bị thiếu nước trong 2 năm qua.
Lên top