Đà Nẵng mạnh tay đổi 6.000 m2 đất vàng làm công viên

Công viên APEC sẽ được mở rộng
Công viên APEC sẽ được mở rộng