Đà Nẵng lên phương án sơ tán người dân ứng phó áp thấp nhiệt đới

Hơn 800 tàu thuyền các tỉnh thành đang neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng để tránh áp thấp nhiệt đới đang có nguy cơ mạnh lên thành bão. Ảnh: TT
Hơn 800 tàu thuyền các tỉnh thành đang neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng để tránh áp thấp nhiệt đới đang có nguy cơ mạnh lên thành bão. Ảnh: TT
Hơn 800 tàu thuyền các tỉnh thành đang neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng để tránh áp thấp nhiệt đới đang có nguy cơ mạnh lên thành bão. Ảnh: TT
Lên top