Đà Nẵng lên các phương án nới lỏng hoạt động trong thời gian tới

Đà Nẵng nới lỏng hoạt động, người dân vùng xanh được ra ngoài tập thể dục. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng nới lỏng hoạt động, người dân vùng xanh được ra ngoài tập thể dục. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng nới lỏng hoạt động, người dân vùng xanh được ra ngoài tập thể dục. Ảnh: Thanh Chung
Lên top