Đà Nẵng lên các phương án hoạt động trở lại 3 bệnh viện lớn

Bệnh viện Đà Nẵng sớm được làm sạch và sẽ đi vào hoạt động khám chữa bệnh bình thường. Ảnh: Hữu Long
Bệnh viện Đà Nẵng sớm được làm sạch và sẽ đi vào hoạt động khám chữa bệnh bình thường. Ảnh: Hữu Long
Bệnh viện Đà Nẵng sớm được làm sạch và sẽ đi vào hoạt động khám chữa bệnh bình thường. Ảnh: Hữu Long
Lên top